Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Sul, 11 Medi 2022

Amser y cyfarfod: 15.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12973


87

Adalw'r Senedd o dan Reol Sefydlog 12.3A yw'r cyfarfod hwn

------

<AI1>

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

</AI1>

<AI2>

1       Cynnig o gydymdeimlad a theyrngedau i Ei Mawrhydi Y Frenhines

Dechreuodd yr eitem am 15.00

 

Arweiniwyd y Senedd gan y Llywydd i nodi munud o dawelwch. Galwodd y Llywydd ar y Prif Weinidog, arweinwyr y pleidiau ac Aelodau eraill i dalu teyrngedau i Ei Mawrhydi Y Frenhines. Cytunodd y Senedd i gyflwyno cynnig o gydymdeimlad i Ei Fawrhydi y Brenin.

</AI2>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 17.03

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>