Agenda - Bwrdd Taliadau


Lleoliad:

Remote - Digital

Dyddiad: Dydd Iau, 26 Mai 2022

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Huw Gapper

Clerc y Bwrdd

0300 200 6565

Taliadau@senedd.cymru


IRB (03-22)

------

<AI1>

1         Cyflwyniad y Cadeirydd  (9.15 - 9.20)

                                                                                                                       (Tudalennau 1 - 8)

Papur 1 - Cofnodion o gyfarfod 10 Mawrth (yn cynnwys materion yn codi)

</AI1>

<AI2>

2         Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Pensiynau  (9.20 - 9.50)

                                                                                                                  (Tudalennau 9 - 117)

Papur 2 – Diweddariad ar Gynllun Pensiwn yr Aelodau

Papur 2 (Atodiad) – Rheolau'r Cynllun fel y'u diwygiwyd

Papur 3 – Cynllun pensiwn Staff Cymorth - cymariaethau

</AI2>

<AI3>

3         Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Adolygiad o Effeithiolrwydd Canol Tymor y Bwrdd  (9.50 - 10.20)

                                                                                                              (Tudalennau 118 - 121)

Papur 4 - Papur cwmpasu

</AI3>

<AI4>

Egwyl 10.20 – 10.30

</AI4>

<AI5>

4         Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Adolygiad Thematig - Ffyrdd o weithio (10.30 - 12.00)

                                                                                                              (Tudalennau 122 - 127)

Cyflwyniad (Eitem lafar)- Rhaglen Comisiwn y Senedd - Ed Williams, Cyfarwyddwr Adnoddau, Comisiwn y Senedd, Phil Boshier, Comisiwn y Senedd (45 munud);

Papur 5 - Adolygiad Thematig y Bwrdd: papur paratoadol - cefndir, cwmpas a chylch gorchwyl drafft (45 munud)

</AI5>

<AI6>

Cinio 12.00 – 13.00

</AI6>

<AI7>

5         Eitem i'w thrafod: Adolygiadau Senedd yr Alban (13:00 - 14:15)

                                                                                                              (Tudalennau 128 - 141)

Cyflwyniad (eitem lafar) - Michelle Hegarty, Dirprwy Brif Weithredwr, Mairi Pearson, Pennaeth Lwfansau a Lorna Foreman, Pennaeth Grŵp Pobl a Diwylliant, Senedd yr Alban;

Papur 6 - papur eglurhaol gyda chefndir i lywio'r sesiwn gyda'r Alban
(Myfyrio 15 munud)

</AI7>

<AI8>

6         Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Ystyried Treuliau Eithriadol  (14.15 - 14.30)

                                                                                                                                                        

</AI8>

<AI9>

7         Eitem i'w thrafod: Papur diweddaru  (14.30 - 15.15)

                                                                                                              (Tudalennau 142 - 158)

Papur 7 - Papur diweddaru a'r flaenraglen waith

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>