Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Mehefin 2022


 


Digwyddiad anffurfiol preifat i ymgysylltu a rhanddeiliaid (Hybrid)

------

<AI1>

1       Digwyddiad trafod Cymru yn y DU - deddfu mewn cyd-destun cyfansoddiadol sy'n newid

Trafododd y Pwyllgor y materion ynghylch ‘Cymru yn y DU - deddfu mewn cyd-destun cyfansoddiadol sy'n newid’ gyda rhanddeiliaid a chytunodd i gyhoeddi crynodeb o'r drafodaeth a'r briff cefndir i'r digwyddiad

</AI1>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>