Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 9 Mehefin 2022

Amser: 10.00 - 11.08
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/12862


Ar y safle

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd)

Peter Fox AS

Mike Hedges AS

Rhianon Passmore AS

Tystion:

Llyr Gruffydd AS

Rebecca Evans AS, Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Hewitt, Llywodraeth Cymru

Lynsey Edwards, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Owain Roberts (Clerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09:30-10:00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

</AI2>

<AI3>

2       Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu): Cyfnod 2 – Trafod y gwelliannau

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, gan yr Aelod sy'n Gyfrifol

Andrew Hewitt, Pennaeth Deddfwriaeth Treth, Trysorlys Cymru

Lynsey Edwards, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

Llyr Gruffydd AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid a Llywodraeth Leol

 

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 7 (Llyr Gruffydd AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Gwelliant 8 (Llyr Gruffydd AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Gwelliant 9 (Llyr Gruffydd AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 10 (Llyr Gruffydd AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Gwelliant 12 (Peter Fox AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Ni chafodd gwelliant 20 (Llyr Gruffydd AS) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 21 (Llyr Gruffydd AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 13 (Peter Fox AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Gwelliant 1 (Rebecca Evans AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Peter Fox

Rhianon Passmore

 

Peredur Owen Griffiths

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 1, methodd gwelliant 109.

Ni chafodd gwelliant 15 (Peter Fox AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 16 (Peter Fox AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 2 (Rebecca Evans AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

 

Peter Fox

Rhianon Passmore

 

Peredur Owen Griffiths

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Tynnwyd gwelliant 11 (Llyr Gruffydd AS) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 17 (Peter Fox AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Fox

Mike Hedges

 

Peredur Owen Griffiths

Rhianon Passmore

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

 

Gwrthodwyd gwelliant 17.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Rebecca Evans AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 4 (Rebecca Evans AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chafodd gwelliant 18 (Peter Fox AS) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 19 (Peter Fox AS) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 5 (Rebecca Evans AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 6 (Rebecca Evans AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mike Hedges

Peter Fox

Rhianon Passmore

Peredur Owen Griffiths

Derbyniwyd gwelliant 6.

 

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI4>

<AI5>

4       Cyllideb Atodol Gyntaf 2022-23: Archwilio Cymru

4.1 Nododd y Pwyllgor amcangyfrif atodol Archwilio Cymru.

</AI5>

<AI6>

5       Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): Goblygiadau ariannol

5.1 Trafododd y Pwyllgor bapur briffio Ymchwil y Senedd ynghylch goblygiadau ariannol y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>