Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 9 Mehefin 2022

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Owain Roberts

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6388

SeneddCyllid@senedd.cymru


Ar y safle

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (09:30-10:00)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pwer i Addasu): Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

(10.00-11.30)                                                                                                  

Bydd y Pwyllgor yn gwaredu'r gwelliannau yn y drefn a ganlyn: Adrannau 1-8; Teitl hir.

 

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Hewitt, Pennaeth Deddfwriaeth Treth, Trysorlys Cymru

Lynsey Edwards, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

Llyr Gruffydd AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid a Llywodraeth Leol

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi'u didoli (PDF, 169KB)

Grwpio Gwelliannau (PDF, 93KB)

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 109KB)

 Memorandwm Esboniadol (PDF, 1.2MB)

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(11.30)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

4       Y Gyllideb Atodol gyntaf ar gyfer 2022-23: Archwilio Cymru

(11.30-11.40)                                                                                                  

Dogfennau ategol:

FIN(6)-13-22 P1 – Amcangyfrif Atodol Archwilio Cymru ar gyfer 2022-23 (Wedi'i gynnwys yn y pecyn atodol)

</AI5>

<AI6>

5       Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): Goblygiadau ariannol

(11.40-11.50)                                                                                                  

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd (Wedi'i gynnwys yn y pecyn atodol)

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>