Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Cynhadledd Fideo drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 14 Mehefin 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddBusnes@senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon  

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

 

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Tudalennau 6 - 7)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Tudalennau 8 - 9)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Tudalennau 10 - 11)

</AI6>

<AI7>

3.4     Dadl Aelodau: Dewis Cynigion ar gyfer Dadl (Tudalennau 12 - 17)

 

</AI7>

<AI8>

4       Deddfwriaeth   

</AI8>

<AI9>

4.1     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) (Tudalen 18)

</AI9>

<AI10>

4.2     Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) – Amserlen (Tudalennau 19 - 21)

</AI10>

<AI11>

4.3     Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Caffael (Tudalen 22)

 

</AI11>

<AI12>

5       Papur ar ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34

</AI12>

<AI13>

5.1     Adolygiad o Reol Sefydlog 34 a chyfranogiad o bell (Tudalennau 23 - 34)

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>