Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 a Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 25 Mai 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCCGG@senedd.cymru


Hybrid, Draft

------

<AI1>

Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

(Rhag-gyfarfod preifat)

(09:00 - 09:40)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09:40)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Papurau i'w nodi

(09:40 - 09:50)                                                                                                

</AI4>

<AI5>

2.1   Materion llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

                                                                                      (Tudalennau 60 - 295)

</AI5>

<AI6>

3       Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

(09:50 - 10:50)                                                            (Tudalennau 296 - 333)

Albert Heaney – Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru

Matt Jenkins – Dirprwy Gyfarwyddwr, Partneriaethau a Chydweithredu

</AI6>

<AI7>

(Egwyl)

(10:50 - 11:00)

</AI7>

<AI8>

4       Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru rhan 2

(11:00 - 11:45)                                                                                                

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(11:45)                                                                                                             

Eitem 6

</AI9>

<AI10>

6       Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(11:45 - 12:30)                                                                                                

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>