Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

O bell drwy Zoom

Dyddiad: 28 Mawrth 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu bod y

cyhoedd wedi eu gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y

cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat (09.00-09.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Gwrandawiad cyn penodi gyda Chadeirydd Corff Llais y Dinesydd: sesiwn dystiolaeth gyda'r ymgeisydd a ffafrir gan Lywodraeth Cymru

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 41)

Yr Athro Medwin Hughes, yr ymgeisydd a ffafrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Cadeirydd Corff Llais y Dinesydd

Briff Ymchwil

Papur 1 – Papur briffio Llywodraeth Cymru
Papur 2 – Ffurflen gais

Papur 3 – Pecyn gwybodaeth i’r ymgeiswyr

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.30)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

4       Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Corff Llais y Dinesydd: trafod y dystiolaeth

(10.30 - 10.45)                                                                (Tudalennau 42 - 47)

Papur 4 – Adroddiad drafft y Pwyllgor

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>