Agenda - Bwrdd Taliadau


Lleoliad:

Remote - Digital

Dyddiad: Dydd Iau, 27 Ionawr 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Llinos Madeley

Clerc y Bwrdd

0300 200 6565

Taliadau@senedd.cymru


IRB(01-22)

------

<AI1>

1         Cyflwyniad y Cadeirydd (9.00 - 9.15)

                                                                                                                     (Tudalennau 1 - 12)

</AI1>

<AI2>

2         Eitem i'w thrafod a'i phenderfynu: Rhagor o drafodaeth ar effaith y Cytundeb Cydweithio ar feysydd o fewn cylch gwaith y Bwrdd (9.15 - 10.30)

                                                                                                                                    (To Follow)

</AI2>

<AI3>

Egwyl (10.30-10.45)

</AI3>

<AI4>

3         Eitem i'w thrafod a'i phenderfynu: Dilyniant o gyfarfod mis Tachwedd - Grwpiau Plaid yn cael cyngor cyfreithiol a ariennir gan y Penderfyniad (10.45 - 11.30)

                                                                                                                   (Tudalennau 13 - 35)

</AI4>

<AI5>

4         Eitem i'w thrafod a'i phenderfynu: Nodyn briffio ar y Gronfa Polisi, Ymchwil a Chyfathrebu (11.30 - 12.00)

                                                                                                                   (Tudalennau 36 - 50)

</AI5>

<AI6>

Egwyl (12.00 – 13.00)

</AI6>

<AI7>

5         Eitem i'w thrafod a'i phenderfynu: Gweithle'r Dyfodol ac ystyriaethau Iechyd a Diogelwch canlyniadol (13:00 - 14.15)

                                                                                                                   (Tudalennau 51 - 80)

</AI7>

<AI8>

6         Eitem i'w thrafod: Blaenraglen waith - y wybodaeth ddiweddaraf (14.15 - 14.45)

                                                                                                                   (Tudalennau 81 - 90)

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>