Agenda - Fforwm y Cadeiryddion


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Hydref 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

UnedCydgysylltu@senedd.cymru  


Anghysbell, Preifat

------

<AI1>

Cyfnod cofrestru

(8.45-9.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

(9.00-9.05)                                                                                                      

</AI2>

<AI3>

2       Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2021

(9.05-9.10)                                                                                     (Tudalen 1)

</AI3>

<AI4>

3       Datblygu fframwaith ar gyfer mesur effeithiolrwydd pwyllgorau

(9.10-10.10)                                                                    (Tudalennau 2 - 120)

</AI4>

<AI5>

4       Safonau Ymddygiad a rôl Cadeiryddion pwyllgorau

(10.10-10.30)                                                              (Tudalennau 121 - 124)

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>