Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Anffurfiol – Ar y safle yn Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel

Dyddiad: 21 Hydref 2021

Amser: 12.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@senedd.cymru


Anffurfiol

------

<AI1>

1       Sesiwn cynllunio strategol

(12.00-14.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 24)

Kate Faragher, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol BeSpoke Skills

 

Papur 1: Amlinelliad o’r sesiwn

Papur 2: Iechyd a gofal cymdeithasol: blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd – dadansoddiad o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

Briff ymchwil

</AI1>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>