Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddBusnes@senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 4)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, Tudalennau 5 - 7)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, Tudalennau 8 - 9)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, Tudalennau 10 - 11)

</AI6>

<AI7>

4       Amserlen y Pwyllgorau     

</AI7>

<AI8>

4.1     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Papur 4, Tudalen 12)

</AI8>

<AI9>

4.2     Adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau (Papur 5) Cymraeg i ddilyn

Atodiad 1 – Ymatebion y Pwyllgorau (Papur 5a)

  Adotiad 2 Arolwg aelodau – crynodeb o'r ymatebion (Papur 5b) Cymraeg i   ddilyn

  (Tudalennau 13 - 76)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>