Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Fideo gynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 1 Chwefror 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddBusnes@senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, Tudalennau 6 - 7)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, Tudalennau 8 - 10)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, Tudalennau 11 - 12)

</AI6>

<AI7>

3.4     Cynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig i’w drafod (Papur 4, Tudalennau 13 - 15)

</AI7>

<AI8>

4       Deddfwriaeth

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

4.1     Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal (Papur 5, Tudalennau 16 - 17)

</AI9>

<AI10>

5       Pwyllgorau

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

5.1     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau (Papur 6, Tudalennau 18 - 19)

</AI11>

<AI12>

6       Amserlen y Pwyllgorau

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

6.1     Llythyr gan Gadeirydd y  Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Papur 7, Tudalennau 20 - 23)

</AI13>

<AI14>

7       Busnes y Senedd

</AI14>

<AI15>

7.1     Craffu ar Aelodau Dynodedig (Papur 8, Tudalennau 24 - 29)

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>