Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Fideo gynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddBusnes@senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 7)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, Tudalennau 8 - 9)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, Tudalennau 10 - 11)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, Tudalennau 12 - 13)

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth   

</AI7>

<AI8>

4.1     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 2021 (Papur 4, Tudalen 14)

</AI8>

<AI9>

4.2     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 25) 2021 (Papur 5, Tudalennau 15 - 16)

</AI9>

<AI10>

4.3     Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Diwygio) 2022-23 (Papur 6, Tudalen 17)

</AI10>

<AI11>

4.4     Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021 (Papur 7, Tudalennau 18 - 19)

 

</AI11>

<AI12>

4.5     Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal, Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a'r Llysoedd, Y Bil Rheoli Cymorthdaliadau, a'r Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) (Papur 8, Tudalennau 20 - 25)

</AI12>

<AI13>

4.6     Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau (Papur 9, Tudalennau 26 - 27)

 

</AI13>

<AI14>

5       Papurau i'w nodi

</AI14>

<AI15>

5.1     Llythyr gan Arweinydd Plaid Cymru - Aelodau dynodedig (Papur 10, Tudalennau 28 - 29)

</AI15>

<AI16>

5.2     Llythyr gan y Prif Weinidog - Aelodau dynodedig (Papur 11, Tudalen 30)

</AI16>

<AI17>

5.3     Canllawiau ychwanegol ar weithrediad trafodion y Cyfarfod Llawn yn ystod y Cytundeb Cydweithio (Papur 12, Tudalennau 31 - 35)

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>