Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Hydref 2021

Amser: 09.35 - 11.04
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/12564


Preifat; O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Jayne Bryant AS (Cadeirydd)

James Evans AS

Siân Gwenllian AS

Ken Skates AS

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Tom Lewis-White (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Jennifer Cottle (Cynghorydd Cyfreithiol)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

Claire Thomas (Ymchwilydd)

Božo Lugonja (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Sesiwn cynllunio strategol y Pwyllgor

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, cafwyd ymddiheuriadau gan Laura Anne Jones AS a Buffy Williams AS.

 

1.2 Rhoddwyd cyflwyniad i’r Aelodau gan y clerc a'r tîm ymchwil ynghylch cynllunio strategol a'r themâu allweddol a ddaeth i'r amlwg o'r ymgynghoriad ar flaenoriaethau.

1.3 Cytunodd yr Aelodau ar weledigaeth ac amcanion y Pwyllgor; a gwnaethant nodi y byddent yn dod yn ôl atynt ac yn eu hadolygu yn y flwyddyn newydd. Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi gweledigaeth y Pwyllgor.

</AI1>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>