Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 16 Tachwedd 2021

Amser y cyfarfod: 13.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12495


32(v4)

------

<AI1>

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

</AI1>

<AI2>

1       Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

</AI2>

<AI3>

2       Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dechreuodd yr eitem am 14.32

</AI3>

<AI4>

3       Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a'r Trefnydd: Y Rhaglen Dileu TB Buchol

Dechreuodd yr eitem am 14.47

</AI4>

<AI5>

4       Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: COP26

Dechreuodd yr eitem am 15.33        

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.14 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.

</AI5>

<AI6>

5       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg:  Llafaredd a Darllen Plant

Dechreuodd yr eitem am 16.23

</AI6>

<AI7>

6       Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ail Gartrefi a Fforddiadwyedd -  Gohiriwyd

Gohiriwyd yr eitem.

</AI7>

<AI8>

7       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Y Cynllun Tai mewn Cymunedau Cymraeg - Gohiriwyd

Gohiriwyd yr eitem.

</AI8>

<AI9>

8       Datganiad gan Weinidog yr Economi: Gwarant i Bobl Ifanc

Dechreuodd yr eitem am 16.53

</AI9>

<AI10>

9       Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Diweddariad ar y Comisiwn Cyfansoddiadol

Dechreuodd yr eitem am 17.44

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 18.12

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Senedd am 13.30, Dydd Mercher, 17 Tachwedd 2021

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>