Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Fideo gynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 2 Tachwedd 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddBusnes@senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon  

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, Tudalennau 6 - 7)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, Tudalennau 8 - 9)

</AI5>

<AI6>

3.3     Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, Tudalennau 10 - 11)

 

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth   

</AI7>

<AI8>

4.1     Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 a Bil yr Amgylchedd; a'r wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol (Papur 4, Tudalennau 12 - 24)

</AI8>

<AI9>

4.2     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 (Papur 5, Tudalennau 25 - 26)

</AI9>

<AI10>

4.3     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (Papur 6, Tudalennau 27 - 30)

 

</AI10>

<AI11>

5       Ymgysylltiad Ewropeaidd  

</AI11>

<AI12>

5.1     Enwebiadau ar gyfer Cyngress Awdurdodau Lleol a Rhanbarthol Cyngor Ewrop a Phwyllgor y Rhanbarthau-Gr?p Cyswllt y DU. (Papur 7, Tudalennau 31 - 34)

</AI12>

<AI13>

6       Busnes y Senedd

</AI13>

<AI14>

6.1     Llythyr gan y Prif Weinidog (Papur 8, Tudalennau 35 - 36)

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>