Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4

Dyddiad: Dydd Mercher, 6 Hydref 2021

Amser: 09.00 - 12.10
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12451


Ar y safle

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

John Griffiths AS (Cadeirydd)

Mabon ap Gwynfor AS

Alun Davies AS

Joel James AS

Sam Rowlands AS

Carolyn Thomas AS

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Manon George (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Samiwel Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Diogelwch Adeiladu

1.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydynsiad Deddfwriaethol a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd i ofyn am wybodaeth bellach. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

</AI1>

<AI2>

2       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Etholiadau

2.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

</AI2>

<AI3>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

3.1 Cafodd y Pwyllgor ddiweddariad llafar ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

</AI3>

<AI4>

4       Sesiwn gynllunio strategol

4.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn gynllunio strategol.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>