Agenda - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4

Dyddiad: Dydd Mercher, 6 Hydref 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Manon George

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddTai@senedd.cymru


Ar y safle

------

<AI1>

Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw ar 22 Medi 2021

</AI1>

<AI2>

1       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Diogelwch Adeiladu

(09.00 - 09.10)                                                                  (Tudalennau 1 - 22)

</AI2>

<AI3>

2       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Etholiadau

(09.10 - 09.20)                                                                (Tudalennau 23 - 31)

</AI3>

<AI4>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

(09.20 - 09.30)                                                                                                

</AI4>

<AI5>

4       Sesiwn gynllunio strategol

(09.30 - 12.00)                                                                (Tudalennau 32 - 75)

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>