Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Hybrid - Committee room 5 Ty Hywel and video conference via Zoom
Dyddiad: Dydd Iau, 7 Hydref 2021

Amser: 09.25 - 12.08
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12447


Preifat - Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Rhun ap Iorwerth AS

Gareth Davies AS

Mike Hedges AS (Cadeirydd dros dro)

Jack Sargeant AS

Joyce Watson AS

Tystion:

Dr Angharad Shaw, Prifysgol Aberystwyth

Dr Simon Williams, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Gwyneth Davies, Prifysgol Abertawe

Dr Matt Morgan, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Nicola Gray, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Mark Llewellyn, Prifysgol De Cymru

Staff y Pwyllgor:

Helen Finlayson (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

Dr Paul Worthington (Ymchwilydd)

Catherine McKeag (Swyddog)

 

<AI1>

1       Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Angharad Shaw a Dr Simon Williams

1.1 Yn absenoldeb y Cadeirydd, etholodd y Pwyllgor Mike Hedges AS yn Gadeirydd dros dro am gyfnod y cyfarfod.

1.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Angharad Shaw a Dr Simon Williams.

</AI1>

<AI2>

2       Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Gwyneth Davies a Dr Matt Morgan

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Gwyneth Davies a Dr Matt Morgan.

</AI2>

<AI3>

3       Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Nicola Gray a'r Athro Mark Llewellyn

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Nicola Gray a’r Athro Mark Llewellyn.

</AI3>

<AI4>

4       Adferiad Covid-19: Trafod y dystiolaeth

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd a chytunodd i rannu crynodeb o'r materion a drafodwyd â'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

</AI4>

<AI5>

5       Blaenraglen Waith

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith ar gyfer gweddill tymor yr hydref, a chytunwyd i drafod y mater ymhellach yn ei gyfarfod ddydd Iau 4 Tachwedd.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>