Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom
Dyddiad: Dydd Iau, 7 Hydref 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@senedd.cymru


Preifat - Hybrid

------

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 23 Medi, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw.

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09:30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Angharad Shaw a Dr Simon Williams

(09.35-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 31)

Dr Angharad Shaw, Darlithydd, Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth
Dr Simon Williams, Uwch-ddarlithydd ym maes Pobl a Sefydliadau, Prifysgol Abertawe

 

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Papur 1 - bywgraffiadau’r tystion

Papur 2 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Angharad Shaw

Papur 3 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Simon Williams

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.15-10.20)

 

</AI4>

<AI5>

2       Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Gwyneth Davies a Dr Matt Morgan

(10.20-11.00)                                                                  (Tudalennau 32 - 37)

Yr Athro Gwyneth Davies, Athro Meddygaeth Anadlol ac Ymgynghorydd Anadlol Gwyddor Data Poblogaeth, Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe
Dr Matt Morgan, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Dwys, Arweinydd Gofal Critigol Oedolion ar gyfer Ymchwil a Datblygu, Uwch-gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd

 

 

Papur 4 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Gwyneth Davies

Papur 5 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Matt Morgan

</AI5>

<AI6>

Egwyl (11.00-11.05)

 

</AI6>

<AI7>

3       Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Nicola Gray a'r Athro Mark Llewellyn

(11.05-11.45)                                                                  (Tudalennau 38 - 43)

Yr Athro Nicola Gray, Athro Seicoleg Glinigol a Fforensig, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Mark Llewellyn, Athro Polisi Iechyd a Gofal, Cyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru

 

 

Papur 6 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Nicola Gray

Papur 7 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Mark Llewellyn

</AI7>

<AI8>

4       Adferiad Covid-19: Trafod y dystiolaeth

(11.45-12.00)                                                                                                  

</AI8>

<AI9>

5       Blaenraglen waith

(12.00-12.15)                                                                  (Tudalennau 44 - 50)

Papur 8 – Blaenraglen waith

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>