Agenda - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 13 Gorffennaf 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Meriel Singleton

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddSafonau@senedd.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cylch gwaith y Pwyllgor

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i'w nodi

                                                                                          (Tudalennau 3 - 41)

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

5       Gweithdrefnau’r pwyllgor a’i ffyrdd o weithio

                                                                                        (Tudalennau 42 - 57)

</AI5>

<AI6>

6       Gwaith cynnar y Pwyllgor

                                                                                        (Tudalennau 58 - 61)

</AI6>

<AI7>

7       Ystyried adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

8       Gohebiaeth gan y Comisiynydd Safonau at Gadeirydd y Pwyllgor

                                                                                                                          

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>