Agenda - Bwrdd Taliadau


Lleoliad:

Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 7 Gorffennaf 2021

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Lleu Williams

Clerc y Bwrdd

0300 200 6565

Taliadau@senedd.cymru


IRB(04-21)

------

<AI1>

Agenda IRB(04-21) – 7/8 Gorffennaf 2021

 

Diwrnod un - Dydd Mercher 7 Gorffennaf 2021

</AI1>

<AI2>

1         Sesiwn 1: Cynllunio strategaethau(9.30 - 11.00)

                                                                                                                     (Tudalennau 1 - 22)

</AI2>

<AI3>

2         Sesiwn 2: Cynllunio strategaethau (11.30 - 13.00)

                                                                                                                   (Tudalennau 23 - 29)

</AI3>

<AI4>

3         Sesiwn 3: Sesiwn galw heibio gyda'r Aelodau (15:00 - 16:30)(15:00 - 16:30)

                                                                                                                                                        

</AI4>

<AI5>

Diwrnod dau - Dydd Iau 8 Gorffennaf 2021

</AI5>

<AI6>

4         Sesiwn 4: Cynllunio strategaethau  (10.00 - 10.30)

                                                                                                                                                        

</AI6>

<AI7>

5         Sesiwn 5: Cynllunio strategaethau  (11:00 - 12:00)

                                                                                                                   (Tudalennau 30 - 33)

</AI7>

<AI8>

6         Sesiwn 6: Cynllunio strategaethau  (13:00 - 14:00)

                                                                                                                   (Tudalennau 34 - 37)

</AI8>

<AI9>

7         Sesiwn 7: Cyfarfod y bwrdd

                                                                                                                (Tudalennau 38 - 102)

Papur 1 - Cofnodion cyfarfod 27 Mai

Papur 2 - Papur diweddariad

Papur 3 - Tâl Cadeiryddion Pwyllgorau

Papur 4 - Adroddiad Blynyddol

</AI9>

<AI10>

8         Session 8: Strategy planning - wrap up and conclusions (16:15 - 16:30)

                                                                                                                                                        

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>