Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 28 Mehefin 2021

Amser: 10.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIsDdeddfwriaeth@senedd.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (10.00-10.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22

10.30                                                                                                               

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

10.35                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

10.35-10.45                                                                                                    

</AI4>

<AI5>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI5>

<AI6>

3.1   SL(6)013 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021

                                                                                          (Tudalennau 1 - 21)

LJC(6)-03-21 – Papur 1 – Adroddiad

LJC(6)-03-21 – Papur 2 – Rheoliadau

LJC(6)-03-21 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-03-21 - Papur 4 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 14 Mehefin 2021

</AI6>

<AI7>

Offerynnau Cyfansawdd y Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI7>

<AI8>

3.2   SL(6)012 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

                                                                                        (Tudalennau 22 - 35)

LJC(6)-03-21 – Papur 5 – Adroddiad

LJC(6)-03-21 – Papur 6 – Rheoliadau

LJC(6)-03-21 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI8>

<AI9>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

</AI9>

<AI10>

3.3   SL(6)014 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021

                                                                                        (Tudalennau 36 - 56)

LJC(6)-03-21 – Papur 8 – Adroddiad

LJC(6)-03-21 – Papur 9 – Rheoliadau

LJC(6)-03-21 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-03-21 - Papur 11 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 18 Mehefin 2021

 

</AI10>

<AI11>

4       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol.

10.45-10.50                                                                                                    

</AI11>

<AI12>

4.1   SL(6)008 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021

                                                                                        (Tudalennau 57 - 60)

LJC(6)-03-21 – Papur 12 – Adroddiad

LJC(6)-03-21 - Papur 13 - Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>