Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2012

 

 

 

Amser:

09:15 - 11:45

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_500000_14_11_2012&t=0&l=en

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

David Melding (Cadeirydd)

Paul Davies

Mark Drakeford

Elin Jones

Eluned Parrott

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Carwyn Jones, Prif Weinidog

Claire Fife, Llywodraeth Cymru

James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfarwyddwr Cyffredinol Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Rob Hunter, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Siân Phipps (Clerc)

Daniel Collier (Dirprwy Glerc)

Graham Winter (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1.  Sesiwn friffio anffurfiol cyn y prif gyfarfod

1.1 Trafododd y Pwyllgor sut y byddai’n hoffi ymdrin â’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

2.  Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd.

 

</AI2>

<AI3>

3.  Craffu ar Waith y Prif Weinidog

3.1 Croesawodd y Cadeirydd Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog.

 

Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

 

3.2 Roedd Claire Fife, Rheolwr y Rhaglen Ddeddfwriaethol, Llywodraeth Cymru, gyda’r Prif Weinidog.

 

3.3 Gwnaeth y Pwyllgor waith craffu ar y Prif Weinidog yn y meysydd canlynol:

·      Cynllunio a chydgysylltu’r rhaglen ddeddfwriaethol;

·      Ymgynhoriadau ac ymgysylltu;

·      Trafodaethau â Llywodraeth y DU; a

·      Materion ar ôl deddfu a rhoi deddfau ar waith.

 

 

Hyrwyddo Menter

 

3.4 Roedd James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth gyda’r Prif Weinidog; a Rob Hunter, Cyfarwyddwr, Cyllid – Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth.

 

3.5 Gwnaeth y Pwyllgor waith craffu ar y Prif Weinidog yn y meysydd canlynol:

·         Menter ac entrepreneuriaeth yng Nghymru;

·         Polisi trawsbynciol;

·         Cefnogaeth i fusnes a chreu busnesau; a

·         Menter mewn addysg ac entrepreneuriaeth yr ifanc.

 

</AI3>

<AI4>

4.  Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5.

 

</AI4>

<AI5>

5.  Ystyried y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd gan y Prif Weinidog.

 

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i gyfarfod yn breifat cyn diwedd tymor yr hydref i drafod y busnes sydd ar ddod.

 

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>