Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2012

 

Amser:
09:15

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sian Phipps
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8582

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.   Sesiwn friffio anffurfiol cyn y prif gyfarfod 09:15 - 09:30

</AI1>

<AI2>

2.   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 09:30

</AI2>

<AI3>

3.   Craffu ar Waith y Prif Weinidog 09:30 - 11:30 (Tudalennau 1 - 6)

</AI3>

<AI4>

4.   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

Eitem 5

</AI4>

<AI5>

5.   Ystyried y dystiolaeth 11:30 - 11:45

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>