Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Chwefror 2021

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Robert Donovan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@senedd.cymru


------

<AI1>

 

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.45)

 

</AI1>

<AI2>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.45)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Y diweddaraf ynghylch band eang

(09.45-10.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 49)

Kim Mears OBE, Rheolwr Gyfarwyddwr Datblygu Seilwaith Strategol, Openreach

Elinor Williams, Pennaeth, Materion Rheoleiddio, Ofcom Cymru

Nick Speed, Cyfarwyddwr, Grŵp BT yng Nghymru

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-5-21- Papur Briffio
EIS(5)-5-21 - Tystiolaeth gan BT Group (Saesneg yn unig)
EIS(5)-5-21 - Tystiolaeth bellach gan BT Group (Saesneg yn unig)

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.45)                                                                                                             

 

</AI5>

<AI6>

Egwyl (10.45-10.55)

 

</AI6>

<AI7>

4       Sesiwn breifat: Gweithio o Bell - Briff gan Academyddion

(10.55-11.55)                                                                (Tudalennau 50 - 119)

Bu’r Athro Alan Felstead, Athro Ymchwil, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Dr Darja Reuschke, Athro Cyswllt, Ysgol Daearyddiaeth a Gwyddor yr Amgylchedd, Prifysgol Southampton

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-5-21- Tystiolaeth gan: Professor Alan Felstead (Saesneg yn unig)
EIS(5)-5-21- Tystiolaeth gan: Dr Darja Reuschke (Saesneg yn unig)

 

</AI7>

<AI8>

5       Preifat

(11.55-12.15)                                                                                                  

Ystyried tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>