Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Fideo Gynhadledd Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 2 Chwefror 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddBusnes@Senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon  

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1 tudalennau 6 - 7)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, tudalennau 8 - 10)

</AI5>

<AI6>

3.3     Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, tudalennau 11 - 12)

</AI6>

<AI7>

3.4     Dadleuon ar gyfer Cynigion Deddfwriaethol Aelodau (Papur 4, tudalennau 13 - 16)

</AI7>

<AI8>

3.5     Eitem fusnes ar y cyd - Senedd Cymru a Senedd Ieuenctid Cymru (Papur 5, tudalennau 17 - 19)

</AI8>

<AI9>

3.6     Llythyr oddi wrth Llyr Gruffydd (Papur 6, tudalen 20)

 

</AI9>

<AI10>

4       Pwyllgorau

</AI10>

<AI11>

4.1     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau (Papur 7, tudalennau 21 - 23)

 

</AI11>

<AI12>

5       Deddfwriaeth   

</AI12>

<AI13>

5.1     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 4) (Cymru) 2021 (Papur 8, tudalennau 24 - 25)

</AI13>

<AI14>

5.2     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021 (Papur 9, tudalen 26)

</AI14>

<AI15>

5.3     Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) - Effaith ar Fusnes y Senedd (Papur 10, tudalennau 27 - 32)

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>