Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Cynhadledd Fideo Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 26 Ionawr 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@Senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfodydd Blaenorol (Tudalennau 1 - 8)

 

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, tudalennau 9 - 12)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, tudalennau 13 - 15)

</AI5>

<AI6>

3.3     Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, tudalennau 16 - 17)

 

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth   

</AI7>

<AI8>

4.1     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2021 (Papur 4, tudalen 18)

</AI8>

<AI9>

4.2     Yr wybodaeth ddiweddaraf am Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol (Papur 5, tudalennau 19 - 25)

</AI9>

<AI10>

4.3     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Papur 6, tudalen 26)

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>