Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Video Conference via Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 12 Ionawr 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@Senedd.cymru


Preifat

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon  

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 6)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, tudalennau 7 - 8)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, tudalennau 9 - 11)

</AI5>

<AI6>

3.3     Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, tudalennau 12 - 13)

 

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth   

</AI7>

<AI8>

4.1     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (Papur 4, tudalen 14)

</AI8>

<AI9>

4.2     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2020 (Papur 5, tudalen 15)

</AI9>

<AI10>

4.3     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 (Papur 6, tudalen 16)

</AI10>

<AI11>

4.4     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws,De Affrica) (Cymru) 2020 (Papur 7, tudalennau 17 - 18)

</AI11>

<AI12>

4.5     Rheoliadau  Marchnata Hadau  a  Deunyddiau  Lluosogi  Planhigion  (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020 (Papur 8, tudalennau 19 - 20)

</AI12>

<AI13>

4.6     Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020 (Papur 9, tudalennau 21 - 22)

 

</AI13>

<AI14>

4.7     Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 (Papur 10, tudalen 23)

</AI14>

<AI15>

4.8     Rheoliadau'r Dreth Trafodiadau Tir (Bandiau Trethi a Chyfraddau Trethi) (Cymru) (Diwygio) 2020 (Papur 11, tudalen 24)

</AI15>

<AI16>

4.9     Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2021 (Papur 12, tudalen 25)

</AI16>

<AI17>

4.10 Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 (Papur 13, tudalen 26)

 

</AI17>

<AI18>

5       Pwyllgorau

</AI18>

<AI19>

5.1     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau (Papur 14, tudalennau 27 - 30)

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>