Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Ionawr 2021

Amser: 09.12 - 12.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/11116


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Llyr Gruffydd AS (Cadeirydd)

Alun Davies AS

Siân Gwenllian AS

Mike Hedges AS

Rhianon Passmore AS

Nick Ramsay AS

Mark Reckless AS

Tystion:

Richard Hughes, Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Andy King, Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dilwyn Williams, Gwynedd County Council & Chair of Society of Welsh Treasurers

Darren Hughes, Conffederasiwn GIG Cymru

Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

David Phillips, Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 2

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Richard Hughes, Cadeirydd, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol; ac Andy King, aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

</AI2>

<AI3>

3       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 3

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; Dilwyn Williams, Prif Weithredwr, Cyngor Gwynedd; a Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

</AI3>

<AI4>

4       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 4

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Ed Poole, Dadansoddiad Cyllidol Cymru; Guto Ifan, Dadansoddi Cyllid Cymru; a David Phillips, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

5     Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI4>

<AI5>

6       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>