Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Ionawr 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@senedd.cymru


------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu bod y cyhoedd wedi’u gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 2

(09.00-10.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 69)

Richard Hughes, Cadeirydd, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Andy King, Aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol                                                                                  

 

Papurau ategol:

FIN(5)-02-21 P1 - Rhagolygon trethi Cymru (Rhagfyr 2020)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI3>

<AI4>

EGWYL (10.00-10.10)

 

</AI4>

<AI5>

3       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 3

(10.10-11.10)                                                                (Tudalennau 70 - 121)

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd

Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru

 

Papurau ategol:

FIN(5)-02-21 P2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

FIN(5)-02-21 P3 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Conffederasiwn GIG Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI5>

<AI6>

EGWYL (11.10-11.20)

 

</AI6>

<AI7>

4       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 4

(11.20-12.20)                                                              (Tudalennau 122 - 153)

Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Papurau ategol:

FIN(5)-02-21 P4 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(12.20)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

6       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Trafod y dystiolaeth

(12.20-12.30)                                                                                                  

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>